Ահա մարդու օրգանիզմի որովայնի քարտեզը․․․Հատկապես ուշադիր եղեք, եթե ցավում է ձախ կողմի վերին հատվածը

Ահա մարդու օրգանիզմի որովայնի քարտեզը․․․Հատկապես ուշադիր եղեք, եթե ցավում է ձախ կողմի վերին հատվածը։Կարող եք ո-
րովայնում տարբեր ձևի և ուժգնության ցավ զգալ՝ երբեմն կտրուկ, երբեմն բութ, երբեմն ձգող, երբեմն նվվացող:Որովհետև մեր օր-
գանիզմի այդ հատվածում շատ գործառույթներ են տեղի ունենում և կան շատ հնարավոր պատճառներ:

 

Որովայնի ցավի պատճառ կարող է լինել շատ բան՝ վախից կամ սթրեսից մինչև չափից շատ ուտելը կամ ավելի լուրջ պատճառ:Ինչ է
ցույց տալիս որովայնի ցավը՝ ներկայացնում է EnterTrain-ը:

Որովայնի միջին ձախ հատված
Եթե ցավը մոտավորապես իրանի բարձրո ւթյան է ձախ կողմից, դա կարող է խոսել երի կամային վարակի կամ երիկամներում քարի
առկայության մասին: Եթե միզելիս էլ է ցավ ում, փորկապություն կա, ապա պարտադիր բժշկի դիմեք: Շատ հնարավոր է՝ երիկամա-
յին վարակ լինի:Եթե ոչ, դա կարող է կապված լինել ողնաշարի գոտկատեղի մասի հետ:

Միջին կենտրոնական հատված
Եթե որովայնի կենտրոնում, պորտի շուրջը կամ մի քիչ վերև բութ ցավ ունեք, դա կարող է կույր աղիքի բորբոքման կամ պանկրեա-
տիտի նշան լինել: Եթե ցավն ուժեղանում է, բժշկի դիմեք:

Որովայնի միջին աջ հատված
Եթե ցավն աջ կողմում է իրանի բարձրությամբ, դա կարող է երիկամների հետ կապված խնդիր լինել կամ կապված լինել փորկապու-
թյան հետ: Պատճառը կաող է լինել նաև դիվեր տիկուլիտը, երբ հաստ աղիքի պատերին կիստաներ են գոյանում:

Ստորին ձախ հատված
Աղիքային խնդիրների մեծ մասը կերևա որովայնի ավելի ստո րին մասի ցավով: Կան այք նաև ջղաձգումներ են ունենում այդ մասում
և սովորաբար երկու կողմից:

Որովայնի ստորին կենտրոնական հատված
Պորտի ներքի մասի ցավը կարող է միզուղիների վարակի կամ աղիների բորբոքային հիվանդության հետևանք լինել: Կանայք կարող
են վերարտադ րողական օրգանների հետ կապված վիճակից տառապել: Պարտ ադիր պար բերաբար գիենեկոլոգի այցելեք:

Ստորին աջ մաս
Որովայնի ստորին մասի մի կողմի ցավը կարող է մկանների լարվածության կամ ընդհանուր գերհոգնածության նշան լինել: Բայց եթե
այդ ցավը հաճախ է զգացվում, պետք է բժշկի գնալ: Ու եթե սուր, խորացող ցավ ունեք աջ ստորին անկյունում, անպայման ստուգեք
կույր աղիքի բորբոքման մյուս նշանները:

Որովայնի վերին ձախ հատված
Այս հավածում ցավի հավանական պատճառը ստամոքսն է: Հնար ավոր է նաև խոցի կամ ենթաստամոքսային գեղձի հետ կպաված
խնդրի առկայություն: Եթե ցավն ինտենսիվ է և արագորեն ուժեղանում է, հնա րավոր է՝ քարեր են խրվել լեղապ արկի կամ լեղածո-
րանի մեջ: Բժշկի դիմեք, եթե ցավը չիվերանում 1-2 օր:

Վերին միջին մաս
Որովայնի վերևի մասում ցավը հաճախ կապված է լինում ռեֆլյուքսի, թթվայնո ւթյան կամ ստամոքսի կամ կերակրափողի ծայրի այլ
խնդրի հետ: Ցավի ստույգ զգացողո ւթյունից կախված՝ կարող են նաև խոց կամ լեղապարկի քարեր լինել:

Վերին աջ մաս
Ցավը որովայնի վերին աջ հատվածում կարող է բարակ աղիքում խոցի նշան լինել: Պատճառը հաճախ լինում է ստամոքսահյութի ա-
վելորդ արտազատումը:

Ապրեք առողջ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: