Առավոտյան աղոթք…

Առավոտյան աղոթք. Թող առավոտը բարի լինի բոլորի համար.Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում, Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անար ժան ու մեղ ավոր ծա ռայինԲոլոր վտ անգներից ու փոր ձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ողոր մության լույսը:Ամեն:Առավոտյան աղոթք.Թող առավոտը բարի լինի բոլորի համար.Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում, Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անար ժան ու մեղ ավոր ծա ռայինԲոլոր վտ անգներից ու փոր ձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ողոր մության լույսը:Ամեն:Առավոտյան աղոթք. Թող առավոտըբարի լինի բոլորի համար.Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.Եվ օրհնում ու փառավորում, Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անար ժան ու մեղ ավոր ծա ռայինԲոլոր վտ անգներից ու փոր ձություններից,Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ողոր մության լույսը:Ամեն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: